#RELIGIONS
TRAUMA
DAGEN 
24 MAJ 2024

NÄR RELIGION GÖR ONT

Har du fått med dig smärta från en religiös eller andlig miljö?

Ingen går medvetet  med i en högkontrollerande religion eller andlig sekt. Du söker gemenskap, att hitta dig själv, engagemang i något större än dig själv, svaret på livets stora frågor och/eller  kontakt med Gud.
Den som växer upp i en religiös miljö har inte heller gjort ett aktivt val. Du växer in i en världsbild och tro som du anpassar dig till eftersom det är så du får kontakt med din närmaste omvärld.

Det destruktiva märks inte alltid så tydligt. Ibland kan det komma krypande, kännas som något obekvämt men svårt att sätta fingret på. Ibland märks det tydligare, som när du inser att du inte passar in i mallen. När ditt sätt att röra dig, tänka eller känna inte passar in.

Den här konferensen är för dig!

Du som inte passade in, du som tog skada, du som anpassade dig till den grad att du förlorade dina konturer. Du som tillslut lämnade.

Du är inte ensam - det finns hjälp att få!

RELIGIONSTRAUMA:
Trauman som skapats i en religiös miljö och/eller som följer av att du lämnar den.

OBS KONFERENSEN ÄR FULLBOKAD!


Digital konferens och LIVE panelsamtal kl. 12-13
Allt material tillgängligt t om 24 juni.

Sveriges första digitala konferens om religionstrauma

Arrangör är nätverket bakom religionstraumadagen i samarbete med Studieförbundet Bilda, Hjälpkällan, Humanist HJälpen och Kontemplativ Praktik.

Konferensen är kostnadsfri
Panelsamtal LIVE kl.12-13 allt annat finns inspelat och tillgängligt den tid när det passar dig. Anmäl dig och få tillgång till allt innehåll samt länk till LIVE-sändningen.


OBS. Anmälan stänger 24 maj kl.12

Möt våra medverkande och arrangörer nedan.

    Friday May 24 , 2024

    At 12:00 PM CEST

    Live Webinar Session has ended now.

OBS KONFERENSEN ÄR FULLBOKAD!
VI ÄR ÖVERVÄLDIGADE AV RESPONSEN OCH SÅ GLADA ATT 300 PERSONER VALT ATT BRYTA TYSTNADEN OM RELIGIONSTRAUMA MED OSS.

Syftet med Religionstraumadagen är att uppmärksamma religionstrauma på en samhällelig och politisk nivå. Det behövs en större förståelse inom vård, skola, socialtjänst och psykiatri om religionstrauman. Religiösa samfund och organisationer behöver börja lyssna på allvar och ta sitt ansvar.

Bakom initiativet finns ett nätverk på omkring 160 personer med bakgrund i olika samfund och religioner i Sverige. Vi är i alla åldrar, från alla typer av sammanhang. Teologin/läran må skilja sig åt, men kulturen och strukturerna har mycket gemensamt. 

Viktig information:
Konferensen  är helt digital, allt material kan du se i egen takt from 24 maj och 1 månad fram.
Vi sänder ett panelsamtal LIVE kl. 12.00-13.00, och det spelas också in.
För att skapa ett så tryggt rum som möjligt när vi möts live har vi några förhållningsregler nedan.
- Du som inte är bekväm med att delta live kan se panelsamtalet i efterhand.
- Om du inte vill synas med i filminspelningen är det ok att stänga av kameran och skriva förnamn samt ort. Du kan också välja att skriva "ANONYM + SAMFUND/SAMMANHANG (som du har/haft koppling till)" .
- Frågor till panelen skrivs i chatten. Moderatorn väljer vilka frågor som ställs till panelen.


MEDVERKANDE PÅ TEMADAGEN FÖR RELIGIONSTRAUMA

Vi har kraftsamlat kompetens och berättelser om religionstrauma och ger dig här chansen att fördjupa dig på ämnet. Tillsammans bryter vi tystnaden kring ett ämne, som hos en del är "exotiska exempel" eller skamfyllt att prata om, och visar på strukturer som går igen och som kan skapa djupa existentiella kriser.
 Allt material inklusive panelsamtalet finns att se när som helst fram till 24 juni för dig som är anmäld.

Att möta patienter med religionstrauman.

HELENA LÖFGREN
 Hur det kan se ut, vilket lidande det kan ge upphov och hur man kan jobba med detta. Jag ger också några exempel från mitt kliniska arbete.  
Helena är är leg. psykoterapeut specialiserad på otillbörlig påverkan, sekterism och religiösa trauman.
 Arrangör

Det komplexa med komplext trauma

OLIVIA JARL
Det komplexa med komplex PTSD - svårigheter att förstå och diagnostisera religiös traumatisering inom vården.
Olivia är legitimerad psykolog, uppväxt inom Alliansmissionen och Livets ord. Hon har erfarenhet av att möta personer som farit illa i religiös kontext.
Arrangör
DELTAR I PANELSAMTALET

Övergrepp i religiös miljö

JOSEFIN LENNARTSSON
Hur tar andliga och sexuella övergrepp för uttryck i en religiös miljö? I föreläsningen får du lära dig mekanismerna bakom samt vad som gör det extra svårt att bli utsatt i en religiös kontext.
Josefin  är teolog, specialiserad på existentiell hälsa. Hon är fd pastor och nu verksam som kontemplativ coach driver plattformen Kontemplativ Praktik.
Arrangör
DELTAR I PANELSAMTALET

Hjälpkällan

PONTUS ROTTER
Ordförande i den ideella föreningen Hjälpkällan som stöttar avhoppare från sektliknande och slutna rörelser. Leg sjuksköterska och verksam inom kris- och katastrofhantering.
Arrangör
MODERATOR I PANELSAMTALET

Att växa upp och inte passa in

OLIVER JÄHNKE (han/honom), transkille.  
Oliver berättar om utfrysningen från sin tidigare församling efter att han kommit ut som transperson och om de destruktiva strukturer han upptäckte i bearbetandet av sitt trauma.
Oliver är uppvuxen i Svenska Alliansmissionen. Styrelseledamot i Kristna Regnbågsrörelsen – Riksförbundet EKHO samt European Forum of LGBTI+ Christian Groups.  

Om otrygg anknytning till Gud

ELISABETH WICKZELL
I föreläsningen varvas en personlig berättelse om att inte vara accepterad av sin Gud med forskning. Elisabeth Wickzell har skrivit sin kandidatuppsats i psykologi om otrygg anknytning till Gud.
Elisabeth är religionsvetare, beteendevetare och driver företaget Utforskande Samtal i Ås.

Religion på gott och ont

JULIA ISOMETTÄ
När en tro blir alltför ensidig, världsfrånvänd och bidrar till att människor blir osjälvständiga så kan det leda till olika problem. Till exempel problem med tillit, tomhet och ensamhet.
Julia är Diakon i Svenska Kyrkan, I perioder har hon haft gruppsamtal med bland annat f. d sektmedlemmar.

Ett samtal om när en familj splittras

AMMIE LINDQVIST
Ett öppenhjärtligt samtal med Ammie Lindqvist som berättar om hur hennes familj splittrades pga av Scientologins lära och regler.  
Ammie växte upp på Scientologernas högkvarter (Orgen) i Köpenhamn. På bilden är Ammie tillsammans med sin mamma.
Carolin Freiholtz är ACT-terapeut och vän till Ammie och  Arrangör.

Sanningsbärarna

JENNY KÜTTIM
Författare till den uppmärksammade boken Sanningsbärarna, berättar om sin uppväxt inom Jehovas vittnen och de rättslösa förhållandena som barn i sekten utsätts för. Hon erbjuder djupgående perspektiv på de traumatiska effekterna av religiöst förtryck och de varaktiga ärr som drabbar dem som väljer att lämna.
DELTAR I PANELSAMTALET

Konstnärliga bidrag på temat #religionstrauma

Kyrie Eleison

ROLAND STAHRE
Texten Kyrie Eleison skrev Roland några veckor efter han varit på fortbildning med sina kollegor. Temat var sexuella övergrepp. Några dagar senare fick han ta del av en berättelse där förövaren var en person som stod hans familj nära. Det var smärtsamt att inse att någon han såg upp till som andlig ledare, förgripit sig på barn.
Carolin, som arbetat som fotograf, fick tolka Rolands text i rörlig bild. Tillsammans arbetade de fram en kort film. Musiken är skriven av Daniel Stahre.

Gud var min pappa men han kunde inte krama mig

JENNIFER GRANQVIST
Jennifer Granqvist (FI / SWE) debuterade som poet hösten 2023 med "Gud var min pappa men han kunde inte krama mig," ett prosalyriskt diktverk publicerad på förlaget Kita. (Åbo) Granqvists autofiktiva bok behandlar religiöst trauma och att försöka göra upp med religionen, både i den fysiska verkligheten och i den mentala. Förutom som poet, arbetar Granqvist som frilansfotograf och lärare i svenska för utlandsfödda.
DELTAR I PANELSAMTALET

Att återerövra sig själv och sin kreativitet

HANNA HELLSTRÖM
Vissa skriver dagbok, Hanna skriver musik och texter. Sedan två år tillbaka har skapandet av melodier och text varit ett sätt för henne att göra punktnedslag i den dekonstruktion hon rör sig i. Det är en ofta tung, hudlös och sårbar process. Men mitt i allt finns också en längtan och ett uppvaknande till revansch. Revansch i det kreativa skapandet, revansch i livet.


En konferens med syfte att bryta tystnaden kring religiösa trauman och dess konsekvenser för individ och samhälle.

Världens mest sekulariserade land med risk att glömma dem som vuxit upp eller varit en del av en destruktiv religiös miljö.

Religionstrauma

Trauman som skapats i en religiös miljö och/eller som följer av att någon lämnar den.

Religionsfriheten gäller inte de barn som växer upp i religiösa miljöer

För ett barn som växer upp i en religiös miljö är det svårt att få en annan världsbild och därmed svårt att frivilligt välja att tro eller lämna en tro.

Vården saknar verktyg

Kunskapen om religionstrauma och dess existentiella konsekvenser är fortfarande bristfällig inom vården.

Religiösa organisationer får statligt stöd för att driva andlig vård men tar inte tillräckligt ansvar för andligt våld

Vården ska möta människans fysiska, psykologiska och andliga behov har regeringen slagit fast. Att överlåta den andliga vården till religiösa organisationer som inte vill/kan ta ansvar för de övergrepp som sker inom dess väggar är att sanktionera religionstrauma.