This course is not open for enrollment

LIVSCIRKELN

Vägledningsprogram

Ett nätverk av livskonstnärer
som tar steg i längtans riktning.

Ett forum för dig som vill röra dig framåt i livet.

Livscirkeln är för dig som vill;
- Stärka din existentiella hälsa.
- Stärka ditt självledarskap.
- Att bli ännu mera du.
- Stärka din inre kompass.
- Behöver inspiration för att ta steg i din längtans riktning.
-En andlighet som tillåter dig att vara mänsklig och på väg.
 - Söker en gemenskap att dela längtans vandring med.

Utgår från en stegguide i Längtans riktning.

Med avstamp i ett existentiellt förhållningssätt till livet.

Livemöten

2 gånger i månaden möts vi för gruppvägledning och inspirationsdelningar. Möjlighet att ställa frågor eller skicka in i förväg, vi samtalar och delar med oss av våra processer på det sätt vi vill och kan.

Inspiration

Texter till din egen reflektionsstund.  Verktyg och övningar för att fördjupa din relation till dig själv och livet. Under året kommer jag fylla på ett bibliotek med texter, övningar och verktyg som du kan använda för din kontemplativa praktik.

Gemenskap

Grupprum där du kan skriva och bygga nya kontakter med andra som delar vandringen i  längtans riktning. Där vi kan samtala om teman och ställa frågor i ett tryggt rum.

Insläpp 2 gånger per år (februari & augusti)

För att bygga gemenskap och stärka tilliten till varandra i gruppen, har jag begränsat tillfällena då jag släpper in nya i gemenskapen. Det går däremot att avsluta sitt medlemsskap när man vill under året. Om du missat senaste insläppet kan du skriva upp dig på en väntelista, så blir du meddelad när du kan ansluta nästa gång!

INVESTERING

Josefin Lennartsson

Facilitator & vägledare med fokus på existentiell hälsa

Med över 20 års erfarenhet av  att leda existentiella samtal i olika former. Facilitator och projektledare med fokus på samskapande, delaktighet och självledarskap.  Jag har en kandidatexamen i teologi och vidareutbildning inom existentiell vägledning och folkhälsa. Jag har arbetat som projektledare, kreativt ansvarig, butikschef och pastor, alltid med stort fokus på förändring, självledarskap och entréprenörskap.

Jag var en duktig flicka som bar på en mörk hemlighet inom mig i 20 år. Ett trauma från barndomen som påverkade hela tillvaron. Under tonåren kom ångesten, stressreaktionerna och smärtan i kroppen. Jag växte upp i en kyrklig familj och fick genom den miljön tillgång till verktyg och förhållningssätt som hjälpte, samtidigt som jag också fick med mig annat som förvärrade min brottning.  Jakten efter helhetsperspektiv och livshantering gjorde mig nyfiken på många sammanhang och perspektiv. När jag gick en kurs i Existentiell folkhälsa 2015 hittade jag hem. Där fann jag det helhetsperspektiv jag sökt som är religiöst obundet.
I Livscirkeln delar jag med mig av verktyg, förhållningssätt och inspiration som stärker din existentiella hälsa.

Josefin