Vad är existentiell hälsa

Hälsoaspekten som gör hela skillnaden

Har du någonsin känt rädsla för att starta ett nytt livskapitel eller tackat nej utan att ha en plan b? Känt oro över att inte bli fullt älskad eller accepterad om andra skulle veta vem du verkligen är? Har du sökt efter något som gör att livet och allt som det innehåller får en mening?  Undrat över varför du finns till? Vad som händer när du dör? Brottats med tro på framtiden eller att känna hopp när livet och världen rasar? Då vet du lite om vad den existentiella dimensionen innehåller för typ av brottning och äventyr.

Människor har i alla tider brottats med existentiella frågor. Det är ur dem som religioner, filosofier och all form av livskonst skapats. Existentiell hälsa är på så sätt allmänmänskligt och får lika många uttryck som det finns människor. Därför går det inte heller att säga att det bara finns ett sätt att stärka den existentiella hälsan.

Existentiell hälsa räknas idag som en av fem hälsoaspekter. Den existentiella dimensionen, visar forskning, spelar en avgörande roll för hur du förhåller dig till övriga hälsoaspekter. Att lära sig mer om vad den existentiella hälsan handlar om och hur du kan träna den kan alltså ge dig en enorm skjuts i din längtan efter hälsa och välbefinnande.

Du kan träna din förmåga att känna hopp, förundran, tacksamhet och livsglädje. Du kan genom medvetna praktiker, regelbunden reflektion och samtal med andra utveckla de existentiella dimensioner livet består av. 

Ett sätt att träna existentiell hälsa är att samtala om livets stora frågor. Jag erbjuder olika former av möjlighet för sådana samtal genom Kontemplativ praktik. Ett annat är genom reflektion där du funderar i din egen takt över olika frågor och teman. Genom Livscirkeln, kurser och material som jag skapar kan du få inspiration och näring till din reflektion. Du kan följa mig här via bloggen, eller på Instagram/Facebook där jag regelbundet delar med mig av olika tips och frågeställningar.

Jag växte upp i sammanhang som hade det existentiella frågorna levande och nära i vardagen. Det förde med sig både positiva och negativa konsekvenser. Jag är på det stora hela tacksam för den uppväxtmiljö som präglade mig även om jag också har en hel del kritik till den.

Kontemplativ praktik är mitt sätt att bära vidare det positiva, det som för mig blivit både livräddande och meningsbärande.

Kategorier: : Existentiell hälsa