När religion gör ont

Ingen går medvetet med i en högkontrollerande religion/andlighet eller sekt.
Du söker gemenskap, att hitta dig själv, engagemang i något större än dig själv, svaret på livets stora frågor och/eller kontakt med Gud. Den som växer upp i en religiös miljö har inte heller gjort ett aktivt val. Du växer in i en världsbild och tro som du anpassar dig till eftersom det är så du får kontakt med din närmaste omvärld.

Det destruktiva märks inte alltid så tydligt. Ibland kan det komma krypande, kännas som något obekvämt men svårt att sätta fingret på. Ibland märks det tydligare, som när du inser att du inte passar in i mallen. När ditt sätt att röra dig, tänka eller känna inte passar in.

Alla som går med eller växer upp i ett sådant sammanhang far inte illa. Men de som gör det kan få djupa sår som för en del blir livslånga. Det är inte bara sorgligt utan också onödigt. Genom att förstå bättre vad vi varit med om, få ord för upplevelser kan vi också hitta vägar vidare. Genom att samhället blir bättre på att förstå och ta emot personer med trauman från religiösa och andliga miljöer kan också hjälp bli mer tillgänglig.

Det finns ingen officiell diagnos i (Sverige) idag men jag tycker ändå att det är värdefullt att använda begreppet religionstrauma för de trauman som skapas i en religiös kontext just eftersom att de trauman som skapas ofta har flera lager som sträcker sig över alla våra livsvärldar. Utifrån ett existentiellt perspektiv kan man tala om att människan har fyra livsvärldar.
Den fysiska - som handlar om den tid du lever i, din kropp och de unika förutsättningar som du har utifrån det.
Den personliga - som handlar om din inre värld, om de berättelser som formar din självbild och förståelse, identitet, kultur mm.
Det sociala - som handlar om relationen du har till allt utanför dig själv, naturen, andra människor, arbetsplatser, familj osv.
Den existentiella - som handlar om din livssyn, vad som ger mening, världsbild, människosyn och andra övergripande sanningar som definierar din verklighetsuppfattning.

Jag erbjuder i min roll som kontemplativ coach existentiell vägledning som kan hjälpa dig att:
- bli medveten om vad som präglat dig och vilka konsekvenser det fått för dig.
- bearbeta de läror och sanningar du trott på.
- bekanta dig med nya sätt att tro/se på livet.
- Bestämma dig för nya sätt att leva/tro och röra dig i det liv du fått att leva.

Upcoming Webinars

There are no results found.

RELIGIONSTRAUMA: Trauman som skapats i en religiös miljö och/eller som följer av att du lämnar den.