EXISTENTIELL VÄGLEDNING

Jag använder mig av en samtalsmetod som har sin grund inom den existentiella filosofin som handlar om att utforska vad det innebär att vara människa. I våra samtal handlar det framförallt om att ta reda på vad det innebär för just dig och vad du behöver för att leva ditt liv fullt ut.

Under samtalen kartlägger vi dina livsvärldar och stärker på så vis din helhetssyn på dig själv.


En vägledningsprocess brukar ta mellan 5-10 samtal, ibland längre beroende på vad du kommer med för behov. Vi gör upp detta tillsammans och har avstämning regelbundet. Kostnad: 750 kr per samtal (ett samtal brukar vara 45-60 min). Betalning via faktura eller swish efter ditt önskemål.
Vi möts antingen digitalt eller på mottagning på Gotland, strax utanför Visby.

VÄGLEDNING, FÖR VEM?

Vägledningen är inte terapi även om du kan få med dig terapeutiska metoder.  

Det är för dig som:
 - Längtar efter att komma vidare i livet.
- Känner att det är något som skaver men inte riktigt vet vad.
- Behöver en nystart. 
- Längtar efter mål och mening. 
- Bearbetar, omdefinierar, dekonstruerar tro eller livssyn.
- Vill leva helhjärtat. 
- Valfri anledning som du vet bäst själv.

SPIRITUAL RECOVERY

För dig som blivit bränd i ett andligt sammanhang.  Har du erfarenheter av en religiös kontext som skadat dig? Det kan vara svårt att närma sig de existentiella frågorna om de blivit präglade av en viss religiös praktik. 

- Du får hjälp att sortera dina erfarenheter.
- Bearbeta vad du varit med om.
- Utforska sätt att frigöra dig från destruktiva religiösa föreställningar.
- Samt stöd att skapa nya livssanningar som stärker dig och det liv du vill leva.
ETT SÄLLSKAP PÅ VÄGEN
Har du utsatts för religiöst trauma, lämnat en religiös tillhörighet eller brottas med känslor av skuld och skam kopplat till din existens? Jag har själv erfarenheter av religiösa trauman och vad det innebär att lämna både sammanhang och tro bakom sig. Existentiell vägledning kan hjälpa dig sortera erfarenheter men framförallt skapa formerna för det liv du vill leva från och med nu. 

Längtar du efter att komma vidare?

Jag följer dig gärna en bit på vägen!
Genom att:
 Ställa frågor så att du blir tydligare för dig själv.
Utmana att ta modiga steg i riktning mot det du längtar efter.
Hjälpa dig hitta dina konturer så att du lättare vet vad du vill och behöver.
Ge dig verktyg för att leva ett helhjärtat liv.
Uppmuntra dig att ta den plats som är din i den här världen.

"Jag har hittat mitt inre mod till att våga leva mera som den jag verkligen är. Genom att gemensamt vrida och vända på mina tankar, och sedan formulera dem i ord har jag kunnat släppa saker som tyngt ner mig. Öppenheten i samtalet och uppmuntran jag fick av dig att visa min sårbarhet har gett resultat!"
A.S

 Klient från Existentiell vägledning

"Du (Josefin) förmedlade en nyckel som jag alltid kommer bära med mig ”Jag äger mina egna åsikter och jag äger mina egna steg!” TACK <3"
Anna

Klient från Existentiell vägledning

"Att hitta sin egen inre kunskap är viktigt. Existentiell vägledning utvecklar just sådan kunskap.Den ger insikt och möjliga verktyg. Så att våra tankar kan skapa nya stigar. Därmed kan livets väg får nya möjligheter. "
Åsa

Klient från Existentiell vägledning