Stanna upp, lyssna inåt och ta nästa steg i din längtans riktning.

Din helhet

Ett holistiskt synsätt på livet och vad det innebär att vara människa. Verktyg och övningar för att omfamna din helhet.

Din vandring

Du ansvarar själv för din vandring, för den takt du vill leva i och vad du vill få ut av livet. Här får du inspiration och vägledning till ditt nästa steg.

Din längtan

Stärk din inre kompass  så att du kan ta dina steg trygg med vem du vill vara i ditt liv och den här världen.

Stanna upp, lyssna inåt och ta nästa steg i din längtans riktning.

Din helhet

Ett holistiskt synsätt på livet och vad det innebär att vara människa. Verktyg och övningar för att omfamna din helhet.

Din vandring

Du ansvarar själv för din vandring, för den takt du vill leva i och vad du vill få ut av livet. Här får du inspiration och vägledning till ditt nästa steg.

Din längtan

Stärk din inre kompass  så att du kan ta dina steg trygg med vem du vill vara i ditt liv och den här världen.

Kurser för din inre utveckling

Kurser i livsbygge med syfte att stärka din inre kompass. Fokus på existentiell hälsa och hur du kan utvecklas med den. Verktyg och inspiration för ett helhjärtat liv utifrån de förutsättningar som är dina. 

Utvecklas i din egen takt

Övningar som du kan ta med i din dagliga praktik, verktyg för att fördjupa din relation till dig själv och det liv du lever. Workshops och inspirationsföreläsningar för att stärka din existentiella hälsa.

Community: Livscirkeln

Ett forum för livskonstnärer som tar steg i längtans riktning. Är för dig som vill röra dig framåt i livet. Skapa ett nytt liv efter att du lämnat något destruktivt, avslutat en relation eller arbete. Som söker, dekonstruerar, omformulerar, rekonstruerar och/eller längtar efter ett nytt sätt att leva och tro på där din helhet får plats.
INSLÄPP FEBRUARI & AUGUSTI

"Jag skulle rekommendera kursen till alla som vill stanna upp och reflektera över var man är i livet. De som vill göra en avcheckning. Ta en paus och hinna tänka färdigt lite tankar som bara flyger runt eller börja tänka i nya banor. Passar alla som inte prompt vill fortsätta ha det som det alltid har varit."

Testdeltagare från "Kurs i livsbygge" som lanseras snart!

Varför kontemplativ praktik?
Efter år av dekonstruktion och omformulerande av tro och tillhörighet har jag landat i att det finns två viktiga ingredienser som bär upp ett helhjärtat liv.
Förmågan att stanna upp och lyssna, inåt och utåt. Att ta in nya perspektiv och ge tid för dem att landa inombords.
                               &
Metoder, verktyg, ritualer som stärker den lyssnande, bearbetande reflektionen.

Kontemplation
Att stanna upp, reflektera över och ta in olika perspektiv. Kontemplation handlar om att stanna vid ett ämne, en fråga eller ställningstagande och vara öppen för förändring. Introspektion är en viktig del i kontemplationen, att se och lyssna inåt. Vem vill jag vara, vad är viktigt för mig. Men också frågor som vad har format mig, vad bär jag av erfarenheter som påverkar mina val.

Praktik
Hur gör man då det? Hur stannar jag upp och lyssnar? Hur blir jag öppen för förändring och framförallt hur förändras jag? Att ha metoder, verktyg är oerhört viktigt för att komma vidare i livet. Praktik för mig innebär att det är något pågående, ingen quickfix utan att det handlar om att skapa rätt förutsättningar för det liv du vill leva. Det handlar också om aktiva val och handlingar.